Våra Tjänster

Tackvare vårat helägda dotterbolag MANISON Control Center, Av Länstyrelsen auktoriserat bevakningsföretag kan vi erbjuda ett antal visuella tjänster.
Några av dessa är.

TRYGG Rondering

Att anlita ronderande väktare för att övervaka byggnader och områden kan vara både dyrt och ineffektivt. Det är enkelt för en eventuell förövare att kartlägga tillsynen, då fysiska ronderingar ofta är schemalagda.

Med tjänsten TRYGG Rondering kopplas övervakningskamerorna upp mot vårt Control Center och vår operatör säkerställer att allt ser bra ut på den aktuella platsen. Ronderingen är mycket effektiv och sker på slumpmässiga tider.

TRYGG Personal

Ofta föregås ett brott av ett misstänksamt uppträdande. En föraning om att något kan komma att gå fel. När en känsla av rädsla och hot uppstår är det svårt att själv behålla lugnet och fatta rätt beslut. För en tryggare arbetsmiljö har vi skapat tjänsten TRYGG Personal.

Tjänsten används för att förebygga brott men är ett bra komplement till överfallslarmet.

TRYGG Verifiering (Inomhus)

Med tjänsten TRYGG Verifiering hjälper vi idag företag runt om i landet att förbättra deras lönsamhet genom att minska kostnaderna för fel, falsklarm samt skicka ut t ex Polis, Räddningstjänst, Ambulans vid en skarp händelse.

TRYGG Verifiering (Utomhus)

Med hjälp av kameror kan vi i ett tidigt skede upptäcka personer som t ex har tagit sig in på ett område. Med hjälp av t ex sirener, högtalare och ljus kan vi avbryta deras planer på att begå brott. Vårt mål är att stölden, inbrottet eller skadegörelsen aldrig ska få en chans att äga rum.

Om situationen kräver skickar vi ut t ex Polis. Polispatrullen som fått i uppdrag att åka till platsen får löpande information från operatören om vad som händer samt signalement på personer, antal personer med mera. Detta gör att patrullen effektivare kan utföra sitt arbete när de når fram till platsen.

TRYGG Fjärrövervakning

Att ha fullständig övervakning på ett område eller en byggnad är för en patrullerande väktare fysiskt omöjligt. Att anlita väktare blir därför inte bara dyrt utan även ineffektivt.

Med tjänsten TRYGG Fjärrövervakning kopplas strategiskt utplacerade övervakningskameror upp mot vår övervakningscentral och vi kan när som helst få en snabb överblick av hela området.