Control Center

Genom vårt helägda dotterbolag MANISON Control Center, av Länsstyrelsen auktoriserat bevakningsföretag kan vi erbjuda ett antal visuella tjänster, teknisk övervakning av systemet, ta emot felanmälningar, ge support, hjälpa till med export av bilder, larma av eller på sektioner, spärra beröringsfria brickor, öppna grindar, tända lampor med mera dygnet runt, året om och allt detta på distans.

Vi vet att våra kunder tjänar pengar på att abonnera på våra visuella tjänster. Några exempel på besparingar:
Kunden får inte längre fakturor på 3 000 kr i månaden på grund av att bevakningsföretaget har varit där ännu en gång och konstaterat att larmet berodde på ett fel eller falsklarm.

Skadegörelsen har minskat och kostnaderna som de medför, men det har även givit en bättre miljö vilket i sin tur medfört mindre personalomsättning och nöjdare kunder.

Stölderna har minskat vilket innebär att kunden får betalt för sina varor vilket i sin tur givit en förbättrad lönsamhet.

Personalen känner sig tryggare på arbetsplatsen och personalomsättningen sjunkit tack vare det.

I stället för att gärningsmannen bröt sig in i fastigheten kunde vi påvisa vår närvaro genom högtalarna på fasaden och inbrottet blev aldrig utfört.

I stället för att gärningsmannen stal fyrhjulingen på området kunde vi påvisa vår närvaro genom högtalaren som finns monterad på masten och stölden blev aldrig fullbordad.

Kundens infartsport blev sönderkörd. I stället för att kunden skulle anlita en stationerad väktare som skulle stå där till dess att porten åtgärdades utförde vi en visuell övervakning vilket blev effektivare och mer lönsamt.

Under sommaren 2016 hade skolan kostnader för glaskross på 167.522 kr. Under sommaren 2017 hade skolan en kostnad för glaskross på 4 874 kr.

De flesta av våra kunder har valt att säga upp avtalet med sitt bevakningsföretag. Vi gör det kostnadseffektivare och bättre.

Två gärningsmän kommer springande på en byggarbetsplats med ett antal verktyg i en låda. Operatören uppmärksammar detta och med hjälp av strålkastare som tänds upp och högtalaren kan vi ännu en gång påvisa vår närvaro vilket leder till att gärningsmännen släpper lådan och stölden blir aldrig fullbordad. Med anledningen av att stölden inte blev fullbordad kunde kunden fullfölja sitt åttagande utan oönskade kostnader samt driftavbrott.

  • Vi förbättrar även våra kunders lönsamhet genom att, t ex:
  • Erbjuda support på distans
  • Spärra en beröringsfri bricka på distans
  • Göra justeringar, ändringar i programvaran på distans
  • Hjälpa till att exportera bilder på distans
  • Genom vår tekniska övervakning av systemet kunna påvisa en brist innan olyckan inträffar på distans

För att få samma service av någon av våra konkurrenter hade det krävt att en tekniker hade åkt ut till er samt olyckan hade inträffat.
För de kunder som önskar sköta det själv så kan vi rekommendera att de läser: Lag (2013:460) om allmän kameraövervakning