Slider

VI SER ALLT – GÖR DU ?

Vårt uppdrag innebär maximal trygghet för er.

MANISON Security är ett väletablerat företag inom säkerhetsbranschen.
Bakom oss har vi ett stort antal installationer i olika branscher och storlek på företag.

Vår huvudsakliga inriktning är att hjälpa företag genom att tillgodose deras behov. Det innebär minskade stölder, ökad trygghet, minskad skadegörelse, förebygga inbrott med mera.

Att vi tillgodoser dessa behov genom kameraövervakning, inbrottslarm, passersystem i kombination med våra visuella tjänster är för oss sekundärt. Det primära för oss är att vi löser ert behov så kostnadseffektivt och bra som möjligt.

Våra tjänster – Är en lönsam investering.

Målet med våra åtgärder är att skapa ökad lönsamhet för dig som kund. Genom att vi minskar dina stölder och skadegörelser, ökar tryggheten för din personal vilket innebär mindre sjukfrånvaro och personalomsättning. Detta leder i sin tur till ökad lönsamhet för ditt företag.

Vårt mål är att du som kund ska tjäna pengar på vårt partnerskap inte förlora dem. Se oss som en investering istället för en kostnad.

För att uppnå målen behöver vi inte installera ny utrustning, det är vanligt att vi övertar befintlig utrustning. Varför byta ut någonting som fungerar? Många gånger behöver vi bara justera eller  göra mindre kompletteringar i er nuvarande miljö.

Vi utbildar dig i säkerhet.

Vi har genom åren märkt att kunskapen inom säkerhet är låg ute bland företag. Genom våra olika utbildningar och stöd som vi erbjuder kan vi reda ut begreppen, men även över tid vara ert stöd i säkerhet. Varför inte hyra din egen säkerhetschef av oss?

Våra kunder finns över hela norden.

Vi finns över hela landet men även i våra nordiska grannländer. Våra kunder hittar man från Luleå i norr till Ystad i söder. Styrkan hos MANISON Security är att vi har all kunskap under ett och samma tak. Vi utför allt från, behovsanalys och installation till service och support, med egen personal oavsett var i Sverige och Norden kunden befinner sig.